Điều khoản sử dụng:

1. reviewcty.net là website để người dùng chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm làm việc ở các công ty tại Việt Nam.

2. reviewcty.net không lưu bất cứ thông tin cá nhân nào của người dùng do đó không thể xác thực được các thông tin người dùng đã review. Vì thế hãy nên coi các review như một nguồn tham khảo.

3. reviewcty.net không thu tiền của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào để xoá hay thêm nội dung đánh giá trên nền tảng của chúng tôi.

4. Toàn bộ thông tin đăng tải trên reviewcty.net là do người dùng cung cấp. Người dùng đăng thông tin lên reviewcty.net chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực của thông tin đó.

5. Thể hiện mình là người có văn hóa khi review. Nghiêm cấm những hành vi lăng mạ, sử dụng "ngôn từ chợ búa", bôi nhọ người khác, những review này có thể bị xóa mà không không cần thông báo trước.

6. Về vấn đề xóa review, quý vị vui lòng sử dụng email của công ty để gửi mail tới reviewctynet@gmail.com với tiêu đề "Yêu cầu xóa review".

Trở về trang chủ